Ένας κύκλος έφτασε στο τέλος του!

The Urban Soul Kitchen

Ένας νέος κύκλος ξεκινάει!

Ξεκινάει The Forest! Ένα νέο project από την ομάδα του The Urban Soul Kitchen. Αλλάζουμε όνομα, αλλάζουμε μενού, αλλά η ποιότητα και οι ιδέες μένουν οι ίδιες.